naziv projekta: Uvođenje IKT rješenja u cilju optimizacije poslovnih procesa i povećanje konkurentnosti tvrtke Izgradnja Mađarević d.o.o.

kratki opis projekta: Realizacijom projekta želi se povećati razina primjene tehnologije u poslovnim procesima. Provedbom projektnih aktivnosti došlo je do poboljšane primjene IKT rješenja u poslovnim procesima što će u konačnici posljedično rezultirati jačanjem tržišne pozicije Korisnika, povećanjem njegove konkuretnosti i učinkovitosti poslovanja.

ciljevi i očekivani rezultati projekta: Provedbom planiranih aktivnosti Korisnik će na razini projektnog prijedloga dosegnuti pokazatelje neposrednih rezultata što uključuje doprinos broju poduzeća koja primaju potporu i bespovratna sredstva, broju poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem IKT rješenja, povećanju prihoda od prodaje, ali i vrijednost privatnog ulaganja. Korisnik je uspješno proveo nabavu i implementaciju specifičnog softvera i ostalih softvera za optimizaciju poslovnih procesa te nabavu računalne i komunikacijske opreme.

ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: ukupna vrijednost projekta – 207.560,69 kuna; iznos koji sufinancira EU – 118.498,08 kuna

razdoblje provedbe projekta: od 20. ožujka 2019. godine do 20. rujna 2020. godine

kontakt osoba: Kristina Mađarević