Uvođenje IKT rješenja u cilju optimizacije poslovnih procesa i povećanje konkurentnosti tvrtke Izgradnja Mađarević d.o.o.

naziv projekta: Uvođenje IKT rješenja u cilju optimizacije poslovnih procesa i povećanje konkurentnosti tvrtke Izgradnja Mađarević d.o.o.

kratki opis projekta: Realizacijom projekta želi se povećati razina primjene tehnologije u poslovnim procesima. Provedbom projektnih aktivnosti došlo je do poboljšane primjene IKT rješenja u poslovnim procesima što će u konačnici posljedično rezultirati jačanjem tržišne pozicije Korisnika, povećanjem njegove konkuretnosti i učinkovitosti poslovanja.

ciljevi i očekivani rezultati projekta: Provedbom planiranih aktivnosti Korisnik će na razini projektnog prijedloga dosegnuti pokazatelje neposrednih rezultata što uključuje doprinos broju poduzeća koja primaju potporu i bespovratna sredstva, broju poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem IKT rješenja, povećanju prihoda od prodaje, ali i vrijednost privatnog ulaganja. Korisnik je uspješno proveo nabavu i implementaciju specifičnog softvera i ostalih softvera za optimizaciju poslovnih procesa te nabavu računalne i komunikacijske opreme.

ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: ukupna vrijednost projekta – 207.560,69 kuna; iznos koji sufinancira EU – 118.498,08 kuna

razdoblje provedbe projekta: od 20. ožujka 2019. godine do 20. rujna 2020. godine

kontakt osoba: Kristina Mađarević

Implementacija digitalne i tehnološki napredne proizvodnje betona

naziv projekta: Implementacija digitalne i tehnološki napredne proizvodnje betona

kratki opis projekta: Nabava kamiona s beton pumpom, reciklažnog postrojenja i novog programskog rješenja te opreme za lakši, brži i optimalniji proizvodni proces betona sa pravilno zbrinutim viškom proizvedenog betona.

ciljevi i očekivani rezultati projekta: Širenje na nova i zahtjevnija gradilišta uz mogućnost proizvodnje veće količine betona.

ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: ukupna vrijednost projekta – 3.554.562,50 kuna; iznos koji sufinancira EU – 1.221.824,25 kuna

razdoblje provedbe projekta: od 01. prosinca 2021. godine do 01. kolovoza 2023. godine

kontakt osoba: Kristina Mađarević