Proizvodnja i kvaliteta betona redovito se kontrolira, a za kompletno postrojenje i proizvodnju posjedujemo certifikat. Klasa betona ovisi o objektu/području koje se betonira, a po potrebi se dodaju i aditivi kako bi se povećala kvaliteta i zaštita krajnjeg proizvoda.

BETON TRANSPORTNI 0-32 mm; 0-16 mm
(C12/15 IM15T32, C12/15 IM15T16, C16/20 IM20T16, C20/25 IM25T16, C25/30 IM30T16)


BETON PUMPANI 0-16 mm
(C12/20 IM20P16, C20/25 IM25P16, C25/30 IM30P16, C30/37 IM37P16)


BETON PUMPANI 0-32 mm
(C16/20 IM20P32, C20/25 IM25P32, C25/30 IM30P32)


BETON PUMPANI, VODONEPROPUSNI
(C25/30 IM30P16V, C37P16V)


Za cijene i dodatne informacije molimo kontaktirajte naše poslovnice.

Proizvodnja betona